آخرین مطالب

ناحیه کاربری

افتتاحیه فرآیند کارآفرینی رنکوک

جلسه افتتاحیه رویداد کارآفرینی رنکوک (رویش نوین کار و کسب)

استان: اصفهان
شهر: فلاورجان
دهستان سهر و فیروزان

تاریخ: 98/9/6
این دوره با همکاری فنی و حرفه ای، کمیته امداد، دهیاری های سهر و فیروزان، طاد و نرگان، شرکت رویش نوین و پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان شروع شد. در این فرآیند ابتدا برای انگیزش و مشاهده عملی چهار مورد بازدید از رسته های مرتبط برگزار شده و در مرحله بعد دوره کارآفرینی(KAB) توسط فنی و حرفه ای برگزار می شود. در ادامه آموزش های کوتاه مدت برای آشنایی اهالی با پتانسیل های منطقه و ورود در عرصه کار با همکاری نهادهای پشتیبان انجام خواهد گرفت.
طبق هماهنگی انجام شده اختتامیه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود. در این جلسه سعی می شود فعالین اقتصادی با ظرفیت های منطقه آشنا شوند.

Share on facebook
Share on linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *