آخرین مطالب

ناحیه کاربری

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه معیشت و اشتغال در جوامع محلی

در این جزوه تعدادی از مسائل حوزه معیشت و اشتغال که معمولاً گروه های جهادی در مناطق محروم با آن مواجه شده و شناخت آن ها نیز به دقت و تحلیل نیاز دارد، تشریح می شود. ابتدا عنوان مسئله بیان شده و سپس ذیل هر مسئله، اطلاعات و مؤلفه هایی که می تواند بر وجود یا عدم وجود چنین مسئله ای در روستا دلالت داشته باشد، بیان می شود. این جزوه به عنوان راهنمای کشف مسئله برای تیم شناسایی و مسئله یابی قابل استفاده است. هر شخص با کمک این راهنما، می داند که در روستا چه اطلاعاتی را باید جمع آوری کند و این اطلاعات به کدام یک از مسائلی که مردم بیان می کنند، ارتباط دارد.

لازم به توضیح است این موارد مذکور تنها بخشی از مسائل و اطلاعات جامعه ی روستایی را پوشش می دهد و موارد بسیار دیگری وجود دارد که گروه جهادی می تواند در روستا کشف نماید. همچنین این راهنما تاکنون طبق تجربه و تفکر طراحان آن به دست آمده، بنابراین در طول زمان و حین آموزش قابلیت بهبود و تکامل را دارد.

در این جزوه به پرسش های زیر خواهیم پرداخت:

  1. چگونه می توانم وجود یک مسئله را در روستا تشخیص دهم؟
  2. چگونه می توانم مشکلاتی که مردم می گویند را صحت سنجی کنم؟
  3. برای کشف یک مسئله در روستا به چه اطلاعاتی نیاز دارم؟
  4. مسئله یابی با مردم خوب است اما خطا دارد! خطای شناختی، خطای تحلیلی، خطای عمده، خطای ذهنی
  5. تکنیک های کاهش خطای مسئله یابی مشارکتی با مردم محلی.

مولفین: مهندس علی وطن دوست- مهندس جلال پورحسینی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.