مجموعه رویش نوین با هدف توسعه منطقه ای شکل گرفته و به عنوان یک شرکت فناور در شهرک علمی تحقیقاتی  اصفهان مستقر است. در حال حاضر در این مجموعه سه کارگروه در زمینه های “توسعه محلی”، “مهندسی آب و فاضلاب” و “مدیریت و حکمرانی منابع آب و فاضلاب”در حال فعالیت هستند.

گروه توسعه محلی به مباحث توسعه در جوامع محلی (روستاها) می پردازد.  در حال حاضر تمرکز اصلی این گروه بر روی مسئله ی اقتصاد و اشتغال زایی است. البته با توجه به اینکه توسعه ی همه جانبه و توجه به همه ی ابعاد جامعه از جمله اصول این گروه است، قطعا در حین اشتغال زایی به مباحث دیگر جامعه نظیر فرهنگ، سلامت و تعلیم و تربیت نیز توجه می کند.

مهمترین خدمات این گروه عبارتند از:

 1. مطالعات، شناسایی و تهیه نقشه پیشرفت روستا
  • جمع آوری اطلاعات
  • تحلیل اطلاعات و مسئله یابی
  • اولویت بندی مسائل
 2. اشتغال زایی روستایی (از صفر تا صد: انگیزش، آموزش، توانمندسازی، حمایت)
 3. برگزاری دوره های آموزشی کار در جوامع محلی
  • تکنیک های جمع آوری اطلاعات در جوامع محلی (مصاحبه، مشاهده و … )
  •  ارزیابی سریع روستایی
  • ارزیابی مشارکتی روستایی
  • مسئله یابی مشارکتی
 4.  طراحی محتوای آموزشی ویژه نهاد های متولی محرومیت زدایی
 5. طراحی الگوی و ساختمان داده برای جمع آوری اطلاعات

مهمترین پروژه های میدانی این گروه عبارتند از:

 1. مطالعات، شناسایی و تهیه نقشه پیشرفت دهستان پادنای وسطی
 2. طراحی مدل جمع آوری اطلاعات و تحلیل برای قرارگاه پیشرفت و آبادانی
 3. اشتغال زایی در شهرستان های سمیرم و خور و بیابانک (قرارگاه پیشرفت و آبادانی اصفهان)
 4. اشتغال زایی در دهستان سهر و فیروزان – شهرستان فلاورجان (سازمان برنامه و بودجه اصفهان)
 5. برگزاری فرآیند اشتغال زایی در دهستان سهر و فیروزان (کمیته امداد)
مهمترین پروژه های مطالعاتی این کارگروه عبارتند از:
 1. بررسی تجربیات جهانی و داخلی در حوزه توسعه روستایی
 2. مرور ادبیات و بررسی روش های تحقیق در حوزه توسعه روستایی
 3. طراحی اولیه نرم‌افزار شناسایی و تحلیل

گروه پاکاب سپاهان، با دغدغه توسعه سیستم‌های تصفیه و جمع‌آوری فاضلاب مناسب برای جوامع کوچک با هزینه کم توسعه یافته است. یکی از اهداف این گروه انجام مشارکتی طرح‌ها با کمک مردم به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی طرح‌های توسعه است. 

خدمات قابل ارائه توسط گروه

 • طراحی شبکه فاضلاب شهری و روستایی
 • طراحی و اجرای سیستم‌های تصفیه تکمیلی پساب طبیعی
 • طراحی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار، کم‌فشار و سطحی
 • انجام طرح‌های مطالعاتی مهندسی رودخانه شامل مطالعات مورفولوژی، کاربری اراضی، فرسایش رسوب، هیدرولوژی اجتماعی و حقوقی

 

پروژه های انجام شده یا در حال اجرا: 

 • طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب طبیعی در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب طبیعی در مزرعه لورک
 • طراحی سیستم آبرسانی روستای جلال آباد
 • مطالعات مورفولوژی، فرسایش رسوب، هیدرولوژی، کاربری اراضی و اجتماعی و حقوقی بیش از 5 یک از رودخانه های کشور

گروه مدیریت و حکمرانی منابع آب با هدف مدیریت به هم پیوسته منابع آب شکل گرفته است. بدین منظور از اساتید رشته های مختلف مدیریت آب، کشاورزی، توسعه روستایی، جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت و حقوق به عنوان عضو و یا مشاور در این گروه حضور دارند.

خدمات قابل ارائه توسط گروه مدیریت و حکمرانی آب:

 • توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری در شبکه های آبیاری سطحی
 • توسعه مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی در دشت (به عنوان طرح اقدام-پژوهی)
 • مدل سازی مشارکتی منابع آب
 • مطالعات اجتماعی-اقتصادی منابع آب حوضه آبریز
 • مدل سازی منابع و مصارف حوضه آبریز
 • مطالعات به هم پیوسته منابع آب (اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی، هیدرولوژیک، کشاورزی)

پروژه های انجام شده توسط گروه:

 • آسیب شناسی مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود
 • مطالعات مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود
 • طراحی ساختار “مدیریت مشارکتی منابع آب” ویژه شبکه های آبیاری
 • طراحی دستورالعمل گام به گام “تحلیل نهادی منابع آب زیرزمینی”
 • مطالعات ساماندهی رودخانه هامون (تهیه گزارش زمین شناسی، هیدرولوژی و … )