آخرین مطالب

ناحیه کاربری

شناسایی و پیاده سازی مدل ارزیابی مشارکتی روستا

ضرورت

یکی از چالش های پیش روی توسعه روستاها شناسایی ناقص و بعضاً اشتباه ظرفیت ها و مشکلات روستاهاست. هنگامی که مشکل درست تعیین نشود و ریشه های غلطی نیز برای مشکلات عنوان شود، طبیعتاً راه حل ها نیز راه به جایی نخواهند برد و مناطق محروم حتی پس از خرج های کلانی که توسط سازمان های مختلف انجام می شود همچنان محروم خواهند ماند. از این رو باید روش هایی را برای شناسایی کامل ظرفیت ها و مسائل روستا تدوین نمود. یکی از ویژگی های اصلی این روش ها حضور مردم در فرآیند شناسایی و تحلیل هست. به طوری که عاملان توسعه مطمئن باشند که مسائل و مشکلاتی از روستا را حل می نمایند که خواسته ی حقیقی و واقعی مردم روستا می باشد.

با توجه به ضرورت تدوین چنین مدلی مدل شناسایی و تحلیل مسائل روستا توسط گروه توسعه محلی طراحی شد و سپس این مدل ها در چندین منطقه مورد آزمون قرار گرفتند و نواقص موجود برطرف شد.

محصول

یکی از خدماتی که گروه توسعه محلی می تواند به روستاییان کشور ارائه کند، شناسایی و تحلیل مسائل روستا است و در نهایت با کمک تعدادی از اساتید دانشگاهی نیز راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه می شود.

در ابتدای امر پژوهشگران گروه توسعه محلی با استفاده از روش های مختلف مانند مصاحبه حقیقت یاب و مشاهده هدفمند اطلاعاتی را از روستا به دست آورده و سپس در جلسات ارزیابی مشارکتی با مسئولین و مردم روستا، سعی می نمایند که مشکلات و مسائل روستا در حوزه های مختلف را استخراج نمایند.

در پایان نیز بعد از شناسایی و اولویت بندی مسائل توسط مردم، بازدیدهای میدانی توسط اساتید دانشگاهی مربوطه انجام شده و متناسب با ظرفیت های روستای مورد نظر برای حل مشکلات راهکارهایی ارائه می شود.

اولین پروژه در این زمینه با همکاری مردم و مسئولین روستای جلال آباد واقع در شهرستان نجف آباد استان اصفهان در پاییز و زمستان سال 1397 انجام شد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.