آخرین مطالب

ناحیه کاربری

فرآیند تسهیلگری طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی دهستان سُهر و فیروزان شهرستان فلاورجان- استان اصفهان

مقدمه

بخش اول مطالعات “برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی” سازمان برنامه و بودجه که ذیل موضوع بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده است در سال 1397 به پایان رسید. پس از اتمام مطالعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان بر آن شد که فاز اجرا و تسهیلگری این برنامه را به صورت آزمایشی شروع کند.

این تجربه، اولین تجربه‌ی با این موضوع و نحوه پیاده سازی در سازمان برنامه و بودجه اصفهان محسوب می شود. برای پیاده سازی فاز تسهیل گری شرح خدماتی آماده شد که طبق آن پروژه های پیشنهاد شده در فاز مطالعات به صورت اجرایی ارزیابی اجرایی شده و برای پیاده سازی آماده تسهیل گری شوند. البته این امکان نیز در شرح خدمات فراهم شد که با توجه به حضور میدانی تیم تسهیلگری در روستا، پیشنهاد هایی که خارج از مطالعات و با مشارکت مردم در میدان اجرا استخراج شدند با مشورت با ناظر پروژه مورد توجه قرار گیرند.

فرآیند تسهیلگری

پروژه فرآیند تسهیلگری اجرای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان اصفهان پس از بررسی های انجام شده در دهستان سهر و فیروزان از توابع شهرستان فلاورجان آغاز شد. بنابر توافق صورت گرفته دو روستا از این دهستان به عنوان محور پیاده سازی کامل فرآیند تسهیلگری انتخاب می شوند. مطالعات این دهستان توسط دانشگاه اصفهان انجام شده و اطلاعات آماری و معرفی کامل منطقه در مستندات پروژه‌ی مذکور موجود است.

مراحل انجام کار

مرحله اول شامل شناسایی میدانی و ارتباط با روستا، سازمان ها دولتی مرتبط، فعالین اقتصادی و کارآفرینان روستا، فعالین اقتصادی خصوصی مرتبط در خارج از روستا، فعالین اجتماعی و افراد جویای کار روستا می باشد. در مرحله دوم شناسایی شامل مشخصات پروژه های پیشنهادی در مطالعات منطقه، جامعه هدف مرتبط در روستا، سازمان های دولتی مرتبط با پروژه ها می باشد. همچنین پیش نیازهای اجرای پروژه (از جمله مجوزها، آموزش، زیرساخت و …) و بازار هدف محصول هر پروژه و چگونگی ارتباط با بازار بررسی می شود. در نهایت برنامه اجرایی برای تسهیلگری هر پروژه انجام می شود. در این مرحله تا حدودی امکان سنجی اجرایی پروژه های پیشنهاد شده انجام می شود و پروژه هایی که امکان اجرا ندارند با ارایه مستندات به ناظر پروژه اصلاح یا حذف شده و پروژه های جدید پیشنهاد می شود.

در مرحله سوم ارتباط با اجتماع مرتبط با پروژه ها شکل گرفته و ورود به اجتماع مد نظر انجام می شود. پروژه ها در این مرحله به جامعه هدف معرفی شده و اولویت اجرای پروژه ها با مشارکت اجتماع انجام می شود. در مرحله چهارم برنامه ریزی مشارکتی برای اجرای پروژه ها انجام می شود. در این مرحله تیم اجرایی پیش نیاز های مرتبط با هر پروژه را فرآهم آورده و با تشکیل جلسات مشترک با جامعه هدف هر پروژه اقدامات اجرایی مورد نیاز پروژه ها را فراهم می آورد.

در مرحله پنجم تیم اجرایی برای پایدار سازی اشتغال نهادهای واسط مرتبط با پروژه ها را شناسایی کرده و ارتباط آن ها با جامعه روستایی برای تحریک تقاضا، برقرار می کند. در این مرحله تلاش می شود با افرادی از روستا ارتباط گرفته شود تا تسهیلگران محلی برای پیگیری پروژه ها تربیت شود. همچنین ارتباط جامعه هدف با نهادهای دولتی برقرار می شود. این مرحله می توان شامل تسهیل برگزاری نمایشگاه های عرضه محصولات، تسهیل ورود گردشگران برای عرضه محصولات، ارتباط جامعه روستایی با نهادهای خصوصی فروش اینترنتی محصولات و … نیز باشد.

گزارش اجمالی از پروژه

در ارتباط با شرح خدمات ارائه شده، تیم تسهیلگر تا تاریخ یک تیر 1398، تعداد 14 مأموریت به روستای هدف داشته است و در طول این 14 سفر با افراد و مجموعه های مختلفی ارتباط گرفته شده و فعالیت هایی نیز انجام گرفته که در ادامه به آن ها اشاره می‌شود. فعالیت ها از مطالعه گزارش مطالعات دهستان، بررسی اسناد رسمی شروع شده، جلسه با تیم مطالعات و ناظر پروژه از طرف سازمان برنامه و بودجه اصفهان شروع شده و در ادامه با دسته بندی خروجی پروژه های پیشنهاد شده، فاز اجرایی آغاز شد.

موضوع اول در رابطه با مشخصه های اجتماعی روستا است که این کار ناظر به روستاهای نرگان و طاد و سهروفیروزان تقریبا انجام گرفته است. عناوبن فعالیت های انجام شده دز ذیل مشخص شده است:

شناسایی و ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی

 شناسایی و  ارتباط با گروه ها و سازمان های غیر دولتی

شناسایی و ارتباط با فعالین اقتصادی در شهر

شناسایی و ارتباط با فعالین اقتصادی و کارآفرینان روستا

شناسایی و ارتباط با افراد جویای کار در روستا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *