آخرین مطالب

ناحیه کاربری

پیشرفت و آبادانی

وارد روستاهای مختلف که می شوی جوانانی را می بینی که عمدتاً کار مناسب و درخوری ندارند. اوضاع کشاورزی و داپروری و صنایع دستی آنگونه که باید بر وفق مراد نیست و تولید رونق ندارد. در این میان زنان سرپرست خانوار را می بینی که به سختی معیشت خود و فرزندانشان را تأمین می کنند. در این میان کم نیستند خانواده هایی که به امید زندگی بهتر از روستاهای آبا و اجدادی خویش مهاجرت کرده و به حاشیه نشینی تن می دهند.

روستاییانی که حاشیه نشینی را برمیگزینند معلوم نیست چه آینده ای در انتظار آن ها خواهد بود. از سوی دیگر خالی شدن روستاهای کشور  یعنی تهدید علیه تولید در کشور و این خود آسیب بزرگ دیگری برای کشور محسوب می شود.

مجموعه رویش نوین در روستاهای مختلف کشور جهت آبادانی و پیشرفت در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی تلاش می کند. این مجموعه از طریق ارتباط با نهادهای دولتی و نهادهای راهبر شغلی سعی میکند که در روستا اشتغال پایدار ایجاد کند.

برای بهتر شدن این حرکت و همچنین فراگیر شدن این اشتغالزایی در نقاط متعدد کشور نیاز به تأمین مالی هست. در صورتی که تمایل دارید جهت اشتغالزایی روستایی تلاشی گرچه اندکی ولی با ارزش کنید از طریق……………

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *