روز: آگوست 14, 2019

تجربه نگاری

ایران پر است از مناطق مختلف طبیعی با اقوام و مردمان متنوع! این یعنی هر منطقه ای ظرفیت ها و چالش های خود را دارد و برای رفع مشکلات هر منطقه باید روش مخصوص و منحصر به فرد خود را در نظر گرفت. از این رو بیان تجربیات متفاوت محرومیت زدایی می تواند برای مجموعه …

تجربه نگاری خواندن بیشتر & raquo؛

خدمت رسانی

اعضای گروه توسعه محلی مجموعه رویش نوین در دهستان های مختلفی در استان اصفهان فعالیت داشته و از ظرفیت های مختلف این دهستان ها و مشکلاتشان آگاه هستند. یکی از روش های محرومیت زدایی استفاده از ظرفیت های مردمی و گروه های جهادی است. از سوی دیگر گروه های جهادی به دنبال این هستند که …

خدمت رسانی خواندن بیشتر & raquo؛

پیشرفت و آبادانی

وارد روستاهای مختلف که می شوی جوانانی را می بینی که عمدتاً کار مناسب و درخوری ندارند. اوضاع کشاورزی و داپروری و صنایع دستی آنگونه که باید بر وفق مراد نیست و تولید رونق ندارد. در این میان زنان سرپرست خانوار را می بینی که به سختی معیشت خود و فرزندانشان را تأمین می کنند. …

پیشرفت و آبادانی خواندن بیشتر & raquo؛