توسعه اقتصادی

اشتغالزایی روستایی

ارتقا و توانمندسازی گروه های جهادی

دوره های آموزشی - جزوات آموزشی

طراحی و اجرای نرم افزارهای محرومیت زدایی

نرم افزار شناسایی و تحلیل مسائل روستایی

خدمات قابل ارائه

توسعه محلی

تجربه نگاری

ایران پر است از مناطق مختلف طبیعی با اقوام و مردمان متنوع! این یعنی هر منطقه ای ظرفیت ها و چالش های خود را دارد

بیشتر>>
توسعه محلی

خدمت رسانی

اعضای گروه توسعه محلی مجموعه رویش نوین در دهستان های مختلفی در استان اصفهان فعالیت داشته و از ظرفیت های مختلف این دهستان ها و

بیشتر>>
توسعه محلی

پیشرفت و آبادانی

وارد روستاهای مختلف که می شوی جوانانی را می بینی که عمدتاً کار مناسب و درخوری ندارند. اوضاع کشاورزی و داپروری و صنایع دستی آنگونه

بیشتر>>
خدمات توسعه محلی

جزوه ابزارهای کشف مسئله

ابزارهای کشف مسئله ما سه ابزار به گروه های جهادی پیشنهاد می کنیم تا بتوانند در کشف و صحت سنجی مسائل از آن ها بهره

بیشتر>>
خدمات توسعه محلی

جزوه مسئله یابی مشارکتی

جزوه مسئله یابی مشارکتی شناساگر به مدت چند روز در روستا اطلاعات لازم را کسب می نماید. شناساگر برای جمع آوری اطلاعات از روش های

بیشتر>>