معرفی دوره های آموزشی عرصه یابی نوین اردوهای جهادی

در عرصه حرکت های جهادی، مسئله شناسایی اصولی و صحیح و همچنین تحلیل داده های به دست آمده از میدان یکی از مهم ترین عوامل در هدفمندی و اجرای اثرگذار حرکت های جهادی می باشد. بر همین مبنا در ادامه یک دوره کاربردی در حوزه عرصه یابی گروه های جهادی معرفی می شود.

پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، در زمینه فعالیت گروه‌های جهادی به آسیب شناسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و راهکار پرداخته است. به ویژه در دو سال اخیر به واسطه‌ی انجام پروژه‌های علمی و عملی با مجموعه‌های متولی توسعه و پیشرفت روستایی کشور از جمله قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه، به صورت تخصصی یک مدل جامع، علمی و استاندارد برای تعالی و پیشرفت مناطق روستایی طراحی، اجرا و صحت سنجی نموده است. هسته آموزش این پژوهشکده با سابقه حضور در گروه های جهادی، عصاره مدل تدوین شده و تجربیات خود را در بهمن ماه 1397 با همراهی سازندگی ناحیه دانشجویی استان اصفهان به صورت یک دوره آموزشی برای گروه های جهادی طراحی و ارائه نموده است.

اردوهای جهادی بی شک از جمله ثمرات طلوع انقلاب اسلامی است. حرکت‌هایی که از بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس، پس از جنگ تحمیلی با نهاد انقلابی جهاد سازندگی آغاز شد و همچنان از طرق مختلف ادامه دارد. اما این حرکت مبارک نیز، همچون فعالیت‌های دیگر بشری از آسیب‌ها و غفلت‌ها مصون نمی‌باشد. یکی از مهم ترین مولفه های بهبود این فعالیت ها، شناسایی اصولی و روشمند و تحلیل درست از منطقه هدف می باشد. در همین راستا مهم ترین هدف دوره‌ی ارائه شده در گام اول آسیب شناسی علمی و عملی اردوهای جهادی در حوزه عرصه یابی و ارائه مدلی عملیاتی برای شناسایی مناطق هدف گروه های جهادی، متناسب با شرایط روستاهای کشور می باشد.

این دوره ترکیبی از کلاس ها و کارگاه های متنوع است که اعضای گروه های جهادی در آن به صورت گروهی و تمرین اجرایی در فضای شبیه سازی شده روستا،  آموزش می بینند. در تمامی مراحل سعی شده است که ارائه‌ی مطالب به صورت کارگاهی و در تعامل با مخاطبان انجام شود. در این دوره‌ی دو روزه ابتدا یک آسیب شناسی جامع از اردوهای جهادی ارائه شده، سپس مدل جدید عرصه یابی مشارکتی که در تعامل با مردم روستا می باشد ارائه می شود. این مدل جدید به صورت یک کلاس و یک کارگاه برگزار می شود. در انتهای روز اول تکنیک مشاهده و مصاحبه نیز جهت صحت سنجی عرصه های استخراج شده از مدل ارائه می شود. در روز دوم مخاطبین دوره باید در دو کارگاه مجزا به روش های جدید یافتن مسائل و مشکلات مردم روستا و ارائه راه حل های جدید برای این دست از مسائل آموزش ببینند و سپس در یک محیط شبیه سازی شده خود به حل مسائل روستا بپردازند. لازم به ذکر است که دوره آموزشی مذکور با محتوای متفاوت برای خواهران و برادران گروه های جهادی تدوین شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 03133912581 تماس حاصل نمایید.

امید است گامی هر چند کوچک در عرصه بهبود اثرگذاری حرکت های جهادی و جلب حداکثری مشارکت مردم مناطق هدف در این حرکت ها برداشته شود. در ادامه دوره های آموزشی که در این زمینه برگزار شده است را مشاهده می نمایید.

نخستین دوره عرصه یابی نوین جهادی

جهادگران برادر و خواهر دانشجویی استان اصفهان

سومین دوره عرصه یابی نوین جهادی

جهادگران دانشجویی استان اصفهان و یزد- تیرماه 1398

معرفی جزوات آموزشی

 

مجموعه رویش نوین برای پایداری بیشتر محتواهای آموزش داده شده، برخی از کلاس ها را در قالب جزوات آموزشی با بیانی ساده تدوین کرده است. مطالعه ی این جزوات به گروه های جهادی کمک می نماید که جهت شناسایی و تحلیل مسائل روستایی از روش های جدیدی که این مجموعه طراحی کرده است بهره ببرند. در زیر جزواتی که تا اکنون طراحی شده است نشان داده شده است.