مجموعه توسعه منطقه ای 

رویش نوین نصیر ایرانیان

Info@rooyeshnovin.ir

شماره تماس

031-33863587

031-33931090

اشتغال زایی روستایی (از صفر تا صد)
انگیزش، آموزش، توانمندسازی، حمایت
مدیریت مشارکتی آبیاری
ظرفیت سازی سازمانی، توانمندسازی جامعه محلی، تسهیلگری و فراتسهیلگری، نهادسازی،آموزش
تهیه نقشه روستا
ارزیابی سریع روستایی، ارزیابی مشارکتی روستایی، مسئله یابی، ارائه راه حل
سیستم های تصفیه فاضلاب کوچک مقیاس
تصفیه تالاب مصنوعی مخصوص روستا، کشتارگاه، پادگان و صنایع کوچک
توانمندسازی جامعه محلی
فراتسهیلگری، دوره های آموزشی، اجرا و ارزیابی
مدیریت به هم پیوسته منابع آب
مدل سازی منابع و مصارف آب، مطالعات اجتماعی-اقتصادی، مطالعات حقوقی، مطالعات مدیریتی و سازمانی، تحلیل کل نگر
آموزش گروه های جهادی
تکنیک های جمع آوری اطلاعات، مدل تحلیل، مسئله یابی مشارکتی
گروه های فعال
گروه توسعه محلی
اشتغال | توسعه | روستا
کلیک کنید
گروه مدیریت آب و فاضلاب
مدیریت به هم پیوسته| مشارکت| حکمرانی
کلیک کنید
همکاران، حامیان و کارفرمایان